המלצות

המלצות

חי בהם ידוע כיום לכל, ורבים הם הממליצים על העמותה שלנו ועל מעשינו.

הרב מרדכי אליהו

מטה בנימין

מעלה לבונה

ראש העיר ירוחם

ראש העיר אופקים

ראש העיר עפולה

תן להם להראות שאכפת לנו!

עזור לנו להמשיך לספק תמיכה ברחבי ישראל